search
Sök
menu
Meny

Kommunala byggprojekt

Jönköpings kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggnationer som kommunen ansvarar för, helt eller delvis. Vissa av projekten finns också på en separat sida.

Nybyggnation idrottshuset i Jönköping

Hur det nya idrottshuset kan komma att se ut.

Det anrika idrottshuset i Jönköping står inför en ansiktslyftning.

Tidplan: Senast vid årsskiftet 2019/2020 ska ombyggnationen stå färdig.

En ny fullmåttshall med 400 åskådarplatser, tre mindre hallar för karate, boxning och styrkelyft. Fritidsgård, kontor, café och en stor rymlig entré. Under alltihop en källare och ett parkeringshus med 260 platser. Det är ett stort projekt som påbörjats med hjälp av entreprenören Asplunds Bygg.

Först görs en sanering innan rivningsarbetet påbörjas. Sommaren ska hela A-hallen vara borta. Därefter väntar markarbeten innan den prefabricerade stommen börjar sättas upp i januari 2018, ett arbete som väntas ta hela våren. Helt klart är projektet i november 2019.

Besökare hänvisas under byggtiden till en tillfällig huvudentré intill Bowling city på idrottshusets södra gavel. Som mest kommer uppemot 50 personer att arbeta med byggprojektet som har en prislapp på 145 miljoner kronor.

Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Tidplan: klart i början av 2021.

Våren 2018 inleds förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska. Kommunen kommer bygga torg/park-miljö i anslutning till hotellet.

Mer om byggnationen av höghushotellet Gradienten

Nybyggnation Nedre Mariebo förskola

Tidplan: klart december 2019

Förskola med fyra avdelningar och storkök byggs nedanför Stadsparken i mycket fin miljö.

pdf: Ritning Mariebo förskolaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Nybyggnation förskola i Kaxholmen

Tidplan: byggstart i januari 2019

I Kaxholmen kommer en ny förskola med åtta avdelningar och storkök att byggas.

pdf: Ritning förskola Kaxholmenöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Nybyggnation förskolan Vikaren

Tidplan: klart årskiftet 2019/2020

Förskola med plats för 120 barn byggs på Kungsängen. Ökad trafik i området under byggnationen kan vid vissa tidpunkter upplevas störande.

Illustration av den blivande byggnaden.

Utbyggnad Torpaskolan

Tidplan: byggstart februari 2019, klart till höstterminen2020

Våren 2019 är det tänkt att ombyggnationen av Torpaskolan ska starta. Skolan ska byggas till i vinkel om sju plan, på baksidan av den befintliga byggnaden. Den nya delen kommer att bestå av klassrum och i ombyggnationen ingår även en utbyggnad av matsal och kök samt nya lärararbetsplatser.

Skolgården får ny utformning med bland annat konstgräsplan, nya lekredskap och en skolträdgård på baksidan.

Sporthallen kommer att vara helt avstängd under 2019 medan skolgården kommer att vara delvis avstängd för barnen under arbetets gång.

Så påverkar byggnationen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma. I övrigt kommer det inte påverka lärare, elever eller närboende i någon större utsträckning. Den parkering som idag finns på skolan kommer vara avstängd under byggtiden för att byggtrafiken ska kunna fungera på ett säkert sätt.

Illustration över Torpaskolans utbyggnad.

3D-illustration som visar hur utbyggnaden kommer bli. (Tengbom arkitekter)

Fasadritning.

Fasadritning över utbyggnaden på Torpaskolans västra sida. (Tengbom arkitekter)

Illustration över utemiljö.

Illustration som visar hur nya skolgården kommer bli (Tengbom arkitekter)