search
Sök
menu
Meny

Vissa servitut tas bort från fastighetsregistret

Det finns många äldre inskrivningar i fastighetsregistret som idag är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen (SFS 2013:488) innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret.

Det är inte alla inskrivningar som berörs av förnyelselagen.

De som inte berörs är:

  • Officialservitut (servitut som har skapats av myndighet, vanligen i en lantmäteriförrättning)
  • Tomträtt
  • Vattenkraft och vattenreglering

Kontakta Lantmäteriet

Om du fortfarande har nytta av rättigheten ska du innan utgången av år 2018 anmäla förnyelse av inskrivningen. Du kan läsa mer om förnyelselagen på Lantmäteriets webplats. Det är också till Lantmäteriet (det statliga) du ska vända dig om du har frågor kring detta eller vill anmäla förnyelse, telefon 0771-63 63 63.