search
Sök
menu
Meny

Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Priset avgörs av lantmäteriförrättningens omfattning, det vill säga berörda fastigheters storlek, typ av förrättning, eventuella problem och svårigheter som kan uppstå.

Fast pris

Ni som sakägare kan, när det är möjligt, erbjudas en överenskommelse om fast pris för standardförrättningar med utgångspunkt i ett baspris.

Baspriser

Baspriser är priser för de allra enklaste förrättningarna av sitt slag, normalt är priset högre.

Avstyckning

Baspris för att bilda en ny fastighet av normal beskaffenhet för bostadsändamål (enkel avstyckning utan servitut, gemensamhetsanläggning m.m.) inklusive fältarbete kostar ca 40 000 kr.

Fastighetsreglering

Baspris för marköverföring mellan två fastigheter, där överförd areal är mindre än 5000 kvm och där fältarbetet är inkluderat kostar från 40 000 kr.

Löpande räkning

Om ni inte önskar fast pris så kommer förrättningskostnaden att baseras på antal nedlagda timmar.

Timpriser (priserna gäller från och med 2018-02-01)

  • Beslutande förrättningslantmätare 1 550 kr/timme
  • Biträdande handläggare: 1 150 kr/timme

Inställd förrättning

Ibland kan olika förhinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Betalning

När förrättningen avslutas skickas räkningen. Räkningen ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, moms tillkommer inte.