search
Sök
menu
Meny

Husdjur

Vi älskar våra egna husdjur, men andra kanske är rädda för dem eller blir störda av dem. För vissa djur måste du ha tillstånd om du vill hålla dem inom detaljplanelagt område.

Som djurägare har du ansvar för att ditt djur inte stör eller skrämmer andra människor. Det finns en del du kan tänka på för att förebygga att någon blir störd. Det finns regler att rätta sig efter för den som vill äga till exempel hund, katt eller orm.

I de lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljön står det i 3 § att:

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm

inom område med detaljplan.

Använd blanketten nedan för din ansökan!

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74