search
Sök
menu
Meny

Blanketter om bygglov och anmälan enligt PBL

Blanketter om bygglov och anmälan för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL.

Ansökningsblanketterna kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift.

Efter underskrift skickas ansökan till Stadsbyggnadskontoret tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan och anmälan. Ansökan kan skickas via e-post till bygglov@jonkoping.se.
Alla handlingar som skickas in digitalt önskas vara i pdf-format.

Du kan även hämta blanketterna på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Ansökan skickas till

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping