search
Sök
menu
Meny

Hushållsavfall

Här hittar du allt som har med din sophämtning att göra.

Tömningsdagar vid storhelger
Vid storhelger kan vi behöva ändra tömningsdag för att hinna tömma allt avfall. Uppgifter om ändrad tömningsdag finns i avfallsbroschyren och på sidan ändrad tömning vid storhelger.

Anmäla flyttning
Anmäl i god tid om du ska flytta. Anmäl under självservice i den gula rutan. Tänk på att du står kvar som betalningsansvarig om du inte gör någon anmälan.

Vill du göra ändringar i ditt avfallsabonnemang?
Kontakta oss på telefonnummer 036-10 20 60.

Källsortering i matavfall och restavfall
Du väljer själv abonnemang för ditt hushållsavfall. Det finns tre olika att välja mellan. Sortera matavfall, hemkompostera eller osorterat avfall. Väljer du att sortera matavfall gör du störst insats för miljön och får då den billigaste taxan. Matavfallet tas omhand och blir biogas och biogödsel.

Restavfall - energi
Avfall som inte kan sorteras ut ska brännas. Ett komplett kraftvärmeverk för produktion av elenergi och hetvatten för fjärrvärme finns på Torsvik. Dit kör vi vårt hushållsavfall för förbränning med energiåtervinning.

Kontakt

Abonnentservice
Vardagar klockan 08:00-12:00,
13:00-16:00

Tfn 036-10 20 60