search
Sök
menu
Meny

Avfall, sortering och återvinning

En av sopchaufförerna står vid sopbilen och håller i ett kärl som ska tömmas i bilen

Vi sköter sophämtningen och lämnar ditt avfall till miljöriktig hantering. Vi driver också nio sortergårdar.

Vi sköter sophämtningen och tar hand om ditt avfall

Jönköpings kommun hämtar ditt avfall, eller sopor, vid fastigheten i egen regi. När vi hämtat ditt avfall körs restavfallet till förbränning, där det blir värme och el. Matavfallet tas om hand och blir biogas och biogödsel.

Sortera allt avfall hemma

Idag går det mesta av avfallet att sortera och lämna till återvinning. Förpackningar, tidningar och små batterier kan du lägga i ditt kärl om du har fastighetsnära insamling, FNI, eller lämna till återvinningsstation. Grovavfall, farligt avfall, elavfall och stora batterier lämnar du till sortergården.

Nio sortergårdar

Vi driver för närvarande nio sortergårdar, eller återvinningscentraler som det kallas i Sverige, dit du som privatperson kan lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall kostnadsfritt. Sortergårdarna är bemannade med kunnig personal och finns utplacerade i hela kommunen. Personalen finns där för dig så tveka inte att fråga dem om du är osäker på i vilken container du ska slänga ditt avfall!

Fem prylbodar på sortergårdarna

På sortergårdarna i Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Torsvik och Tenhult finns så kallade prylbodar dit du kan lämna de saker du inte längre vill ha, men som är för fina för att slängas. Sakerna körs sedan till de secondhand butiker vi samarbetar med och säljs i deras butiker.

40 återvinningsstationer

I vår kommun finns cirka 40 återvinningsstationer. De är obemannade och där kan du lämna förpackningar, tidningar och små batterier dygnet runt. Vid nedskräpning vid återvinningsstationerna kontakta förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

I varje kommun ska det finnas en avfallsplan med tillhörande avfallsföreskrifter. Vi arbetar efter ”avfallstrappan” som innebär att vi i första hand ska se till att minska uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska vi återanvända, återvinna och i sista hand, om det inte finns något annat sätt att ta hand om avfallet på, ska det deponeras, det vill säga lämnas till en soptipp.

Ansvarsområden

Avfall är ett stort område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Miljö- och hälsoskyddskontoret behandlar ansökningar om undantag från renhållningsordningens bestämmelser, till exempel dispenser och har också tillsynsansvar. Tekniska kontoret är den utförande organisationen, det vill säga man ansvarar för hämtning av hushållsavfall och driver avfallsanläggningar och sortergårdar.

Kontakt

Abonnentservice
Vardagar kl 08:00-12:00,
13:00-16:00

Tfn 036-10 20 60