search
Sök
menu
Meny

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som blivit dumpat i en skogsdunge.

I trädgården har vi löv, kvistar och annat liknande som vi vill bli av med. Det finns några olika sätt som är bra och några sätt som inte är så bra...

Kompostera eller flisa

Har man möjlighet att kompostera detta själv blir det ett fint näringstillskott för jorden. Det behövs inga tillstånd och du blir självförsörjande på näringsämnen till rabatter och odlingar. Kanske kan grenarna flisas och bli till bränsle?

Lämna till sortergård eller Klämmestorps storkompost

Den som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps storkompost. Det är kostnadsfritt.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan låta kommunen hämtaditt trädgårdsavfall. Du kan välja två olika storlekar på kärlet. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka under perioden v. 16 - v. 45.

Elda trädgårdsavfall

En del föredrar att elda upp sitt trädgårdsavfall, men tänk på att det är förbjudet att elda i trädgården i område med detaljplan under tiden 1 april–30 september.

Orsaken till att vi har detta förbud är att röken från eldning i trädgårdar kan vara mycket störande för grannarna. Om eldning inte kan orsaka olägenhet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge dispens från förbudet.

Ur lokala föreskrifter till skydd för människans hälsa och miljön:

8 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april–30 september. Valborgsmässoeldar och påskeldar är dock tillåtna om tillstånd inhämtats från polis- och brandmyndigheten.

Släng inte på kommunens mark!

I många bostadsområden med radhus och villor har trädgårdsavfallet blivit ett problem. Det kan vara bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära bostadsområdet, men det är inte tillåtet att använda kommunens mark som avstjälpningsplats!

Eftersom grenar och löv bryts ner med tiden är det många som inte förstår problemen, men det uppstår faktiskt en del problem när folk dumpar trädgårdsavfall.

  • Störande för grannar och allmänheten genom att högarna förfular den tätortsnära naturen.
  • Dåligt lukt. Har man otur kan högen börja lukta illa när den bryts ner.
  • Dumpningen sker ofta i raviner eller liknande där det finns ett mindre vattendrag i närheten. I trädgårdsavfall finns mycket näring som läcker ut till vattendraget och kan leda till syrefattighet i vattnet eller stoppa upp i vattenflödet. På så vis kan trädgårdsavfallet också bli ett miljöproblem.
  • Skräphögarna inbjuder till att slänga även annat som inte bryts ner så lätt, t.ex. virke eller annat byggmaterial, blomkrukor m.m. Ibland har det förekommit att folk har slängt löv som först förpackats i plastsäckar.

Karta på eldningsförbud inom detaljplanerat område

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74