search
Sök
menu
Meny

Bygga, bo & miljö

Jönköping sedd från Varkullen

Här, i det natursköna läget vid Vätterns sydspets, finns goda möjligheter till ett attraktivt boende.

Byggnadsverksamheten är stor och bostadsbyggandet har skjutit fart. Variationen av bostäder i småhus och flerbostadshus är stor, både i centrala delar och mindre tätorter.

Av översiktsplanen och utbyggnadsstrategin framgår hur kommunen ska utvecklas de närmaste tio åren. I Jönköpings kommuns utställningslokaler i Juneporten visas modeller av planerad bebyggelse, utställda planförslag, stadsbyggnadsvisionen med mera.

Radonmätningar har gjorts i vissa bostadsområden. Jönköpings kommun har register över mätningarna och kan också upplysa om regler och gränsvärden, möjligheten att söka bidrag till radonsänkande åtgärder med mera.

Varje bostad bör ha minst en brandvarnare. I hyresfastigheter ska fastighetsägaren se till att brandvarnare finns monterade. Äger du din bostad är det ditt eget ansvar. Du bör också ha någon form av släckutrustning i din bostad samt ha en plan för hur du ska ta dig ut om det börjar brinna.

Så kontaktar du Jönköpings kommun

Via kontaktcenter får du enkelt och snabbt kontakt med kommunen. Du kan besöka dem på Juneporten eller ringa 036-10 50 00.