search
Sök
menu
Meny

Trafiklärare, 300 Yhp

halkbanan på TTC. 

Bli trafiklärare i Jönköping! Landets största utbildningsenhet för transport och logistik TTC och Yrkeshögskolan Jönköping startar i höst en trafiklärarutbildning i Jönköping. Med våra samlade resurser och erfarenhet av trafikutbildningar kan vi garantera att hålla en hög kvalitet på utbildningen. 

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen. Du får möjlighet att påverka och utveckla individer så att de blir tryggare förare, ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du också ser konkreta resultat av din insats.

Utbildningen kommer till stor del att bedrivas på TTC (Transport och Trafiktekniskt Centrum i Jönköping) som är en av Sveriges modernaste anläggningar med trafikövningsplats och mycket rutinerade utbildare. Undervisning bedrivs av lärare som har lång erfarenhet som trafiklärare och utbildare.

Kurs Poäng

 • Arbetsmiljö och ansvar 10
 • Examensarbete 12
 • Fordonssäkerhet och miljö 35
 • Författningskunskap 35
 • LIA 1 25
 • LIA 2 50
 • Trafikpsykologi 35
 • Trafiksäkerhetsarbete 23
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 1 25
 • Yrkespedagogik - Trafiklärare 2 50

Utbildningen bedrivs på helfart och är CSN-berättigad. Utbildningen är kostnadsfri men litteratur och liknande bekostar de studerande själva.

Upplägg

Utbildningen startar 26 augusti 2019 och har endast uppehåll två veckor 29 Juni -10 juli 2020, avslutas 30 oktober 2020. Under utbildningen varvas teori, eget arbete, praktisk körning samt lärande i arbete (LIA).

Antagning

Grundläggande behöriget – gymnasieexamen med lägst G i 2250 poäng.

Särskild behörighet: Trafiklärarutbildningar styrs av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter gällande särskilda förkunskaper samt innehåll.

Förkunskapskrav (från myh.se)

 • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,
 • inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
 • ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2, samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.

Körbedömning, intervju och urval

Körbedömning är fastställd av ledningsgruppen och genomförs av trafiklärarutbildningen. Den innehåller fem bedömningsområden (se dokument här nedanför).

Intervju genomförs också, den har inriktning mot för utbildningen viktiga kompetensområden. Om det är fler behöriga sökande än platser så används betyg, körbedömning och intervju som urval och de kan ge maximalt 10 poäng vardera.

Körbedömning: För att kunna bedöma din kör- och trafikvanan behöver du genomgå en körbedömning. Testet tar ca 60 minuter och kostar 1 000 kr att genomföra. För att förbereda dig inför testet kan du ladda ner en körbedömningsmall, länk finns under Dokument. Inför körbedömningen bör du träna in ordningsföljd för två moment. Du ska dessutom kunna berätta för din körbedömare vad du gör samtidigt som du genomför delarna i ordningsföljden. Se sidan 2 på blanketten. När du gjort ansökan till utbildningen samt blivit behörig gällande gymnasieexamen, svenskakrav och körkortskrav så får du erbjudande om tider för körbedömning samt intervju.

Observera att gymnasieexamen innehåller vissa krav;

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt gymnasiearbete.

Du får genomföra max 1 körbedömning per antagningstillfälle och de är endast giltiga under gällande antagningsomgång. Förbered dig genom att läsa igenom mallen i god tid före du ska genomföra din bedömning. Tänk över din egen körning och öva på de olika delarna i bedömningen.

Utbildningsanordnare och utbildningsställen

Jönköpings kommun är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.

Kontakt

Andreas Ogenblad
Utbildningskoordinator
Tfn 072-233 67 97 (växel)
Officiell e-postadress
Tfn 072-233 67 97 (växel)

Johan Lindell
Utbildare Trafik
tfn 072 238 40 85

Egon Hoffmann
Utbildningsledare Trafik
tfn 072 238 39 19

Kim Hoffman
Utbildningsledare Trafik
tfn 076-867 17 90