search
Sök
menu
Meny

Produktionsutveckling, 300 Yhp

Studenter laborerar.

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

Effektiv produktion

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.

Teori i praktiken

Under LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.

Utbildningen upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Kurser

Termin 1
Projektmetodik och projektstyrning - 25 Yhp
Produktionsekonomi - 25 Yhp
LIA 1 - 50 Yhp

Termin 2
Ledarskap och projektledning - 25 Yhp
Kvalitet och hållbar produktion - 25 Yhp
LIA 2 - 25 Yhp
Produktionsutveckling 1 - 25 Yhp

Termin 3
LEAN - 25 Yhp
Robotisering och automatisering - 25 Yhp
Examensarbete - 15 Yhp
LIA 3 - 10 Yhp


5 Yhp motsvarar 1 vecka

Kontakt

Andreas Ogenblad
Utbildningskoordinator
Tfn 072-233 67 97 (växel)
Officiell e-postadress
Tfn 072-233 67 97 (växel)

Anders Rickman
Verksamhetschef
Tfn 076-815 38 00

Cathrine Dånsjö
Utbildningsledare
Tfn 070-263 15 17

Elisabeth Berglund
Utbildningsledare
Tfn 072-231 44 04