search
Sök
menu
Meny

Validering inom vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du få dina kunskaper prövade mot gällande utbildningskrav och kursmål, detta kallas för validering.

Validering handlar om att bedöma, värdera och erkänna kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom till exempel utbildning och/eller flerårig yrkeserfarenhet.

Validering är ett sätt att få papper på din kompetens och används främst för att dokumentera dina yrkeskunskaper. Resultatet kan bli intyg, betyg och eventuellt kompletterande utbildning.

Så här går en validering till:

 • Steg 1  
  Du tar kontakt med personalen på Vägledningscentrum, tfn 036-10 50 00, som gör en första bedömning av om dina tidigare erfarenheter kan valideras.
 • Steg 2
  Du får träffa lärare/yrkeshantverkare inom det område du som vill bli validerad i. Du gör en självskattning av dina kunskaper, tidigare utbildning, arbete och andra eventuella meriter. Du intervjuas och kan ställa frågor.
 • Steg 3
  Dina kunskaper kartläggs med hjälp av djupintervju, muntliga och/eller skriftliga tester och praktiska prov. Delar av valideringen kan ske ute på en arbetsplats.
  Hur valideringen i detalj går till varierar mellan olika områden. Det går inte i förväg att säga hur lång tid valideringen tar. Det beror på dina tidigare erfarenheter och egna förutsättningar.
 • Steg 4
  Valideringen avslutas med att du får en dokumentation över din validering. Dokumentet kan vara betyg, intyg eller kompetensbevis. Om det saknas något för att nå ditt syfte kan du erbjudas kompletterande utbildning.