search
Sök
menu
Meny

Studieformer inom vuxenutbildning

När du studerar inom vuxenutbildningen och läser studieförberedande kurser, (gymnasiekurser) kan du välja mellan två olika studieupplägg - Klass och Flex.

Klass

Studieformen Klass innebär klassrumsundervisning i grupp med 3-6 lektionstimmar i veckan, beroende på kursens omfattning. Lektionerna kan bestå av grupparbete, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, prov med mera.

Kurslängd
Du läser under 20 veckor. För att vara heltidsstuderande ska du läsa minst 400 poäng under denna 20-veckorsperiod.

Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Kursstart

Sista ansökningsdag

7 januari

10 november

18 mars

12 februari

12 augusti

12 juni

21 oktober

10 september

Flex

Studieformen Flex innebär ett upplägg utifrån dina egna förutsättningar och behov. Mer information gällande detta får du vid kursstart, då även din individuella studieplan upprättas.

Kurslängd
Den studerande kan välja mellan studietakten 25, 50 och 100 %. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. Det går att läsa kurser parallellt.

Kursstart och sista ansökningsdatum
Kuserna startar månadsvis. Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter under menyn "Ansökningsperioderioder och studiestarter för vuxenutbildningen".