search
Sök
menu
Meny

Studieformer inom vuxenutbildning

När du studerar inom vuxenutbildningen och läser studieförberedande kurser, (gymnasiekurser) kan du välja mellan två olika studieupplägg - Flex och Klass.

FLEX

Du som väljer att studera med flexibel undervisning ska kunna studera självständigt och kunna använda digitala medier. Du ska vara studievan och kunna ta ansvar för ditt eget lärande.

Registrering
Första tillfället på skolan är obligatoriskt där du registrerar dig på kursen och får viktig information för att kunna klara dina studier utifrån din individuella studieplan. När du börjar en flexibel kurs kommer du ha möjlighet till studiehandledning och få all information om kursens upplägg och innehåll.

Kursplanering
Din kursplanering finns på en digital lärplattform och du måste därför ha grundläggande datavana och tillgång till dator med internetuppkoppling. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och eventuellt andra moment du behöver göra för att få betyg. I vissa kurser ingår också obligatoriska provtillfällen och laborationer på skolan.

Du måste vara aktiv på skolans digitala lärplattform varje vecka och lämna in uppgifter i tid. Vid frågor når du lärare via e-post, telefon och lärplattform.

Kurslängd
Den studerande kan välja mellan studietakten 25, 50 och 100 %. Heltidsstudier är 20 poäng per vecka. Det går att läsa kurser parallellt. Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Kursstart och sista ansökningsdatum
Kuserna startar månadsvis. Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter under menyn "Ansökningsperioderioder och studiestarter för vuxenutbildningen".

KLASS

Studieformen Klass innebär klassrumsundervisning i grupp med 3-6 lektionstimmar i veckan, beroende på kursens omfattning. Lektionerna kan bestå av grupparbete, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, prov med mera.

Kurslängd
Du läser under 20 veckor. För att vara heltidsstuderande ska du läsa minst 400 poäng under denna 20-veckorsperiod. Inom vuxenutbildningen förekommer inte lov.

Kursstart

Sista ansökningsdag

7 januari

10 november

18 mars

12 februari

12 augusti

12 juni

21 oktober

10 september