search
Sök
menu
Meny

Vuxenutbildning

Man med bok, kvinna med väktarkläder, man svetsare.

Inom den kommunala vuxenutbildningen (förut kallad KomVux) kan du läsa enskilda gymnasiekurser eller en hel yrkesutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (lärvux).

Du kan söka vuxenutbildning från 2:a kalenderhalvåret, det år du fyller 20, eller om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan.  Du söker via din hemkommun.

Vuxenutbildningen i Jönköping är flexibel; ofta kan du börja en kurs vilken månad du själv vill. Under de olika flikarna kan du läsa mer om utbildningarna, kurserna och studiestarterna.

Studier på grundläggande nivå och på gymnasienivå är CSN-berättigade.
Detta innebär att du kan söka studiemedel från CSN, läs mer om detta på CSN:s hemsida i "Länkar" nedan. 

Så här söker du en vuxenutbildning

Du söker alla kurser och utbildningar via ansökan under "E-tjänster" här på sidan. Undantaget är svenska för invandrare där du fortfarande använder anmälningsblankett.

Gymnasiekurserna, studieförberedande, kan läsas på två olika sätt - klass och flex.

 

Betygskomplettering till högskolestudier

Du som har läst kurser på kommunal vuxenutbildning bär själv ansvar för att antingen ladda upp dina betyg på www.antagning.se eller att skicka in betyg till antagningsservice för att komplettera er ansökan för högskolestudier.

Betygen ska skickas till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Bedömning av utländsk utbildning

Har du en utländsk utbildning och undrar vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet? Då ska du kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR). För att högskoleverket ska kunna bedöma din utländska utbildning krävs en examen från slutförd utbildning. Läs mer om detta på UHR:s hemsida nedan under "Länkar"

Inloggning för personal