search
Sök
menu
Meny

Enkät 2019 till vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet. Du som har barn i förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, förskoleklass, årskurs 2, fritidshem årskurs 1 och 3 samt grundsärskolan kommer att få möjlighet att svara på en brukarenkät under februari och mars 2019.

Vårdnadshavare har årligen möjlighet att ge sin syn på förskolor, familjedaghem, skolor och frititidshem via en brukarenkät. Detta är en viktig del i varje förskolas/familjedaghems/skolas/fritidshems kvalitets- och förbättringsarbete eftersom resultatet visar vad vi kan bli bättre på. Därför är det viktigt för oss att du som ombeds att svara på enkäten tar dig ett par minuter.

Du kommer att få möjlighet att besvara enkäten på plats; på förskolan, familjedaghemmet, skolan eller fritidshemmet under februari och mars 2019.

Anonyma svar

Ingen kommer att kunna se vad just du har svarat. I de fall svaren är färre än 10 på en förskola eller skola kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00