search
Sök
menu
Meny

Enkät 2019 för elever i grundskola

Du som är elev i grundskola och grundsärskola hittar din enkät om skolan här.

Enkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 8 och grundsärskolans årskurs 5-9.

Under 2019 kommer gymnasieskolorna att använda sig av Skolinspektionens skolenkät i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Anonyma svar

Ditt svar är helt anonymt. I de fall svaren är färre än 10 på en enhet (årskurs eller skola) kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Tack för din medverkan!

Länkarna kommer att fungera från vecka 6.