search
Sök
menu
Meny

Enkät 2018 för elever i grundskola och gymnasieskola

Du som är elev i grundskola, särskola eller gymnasieskola hittar din enkät om skolan här.

Enkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 8, grundsärskolans årskurs 5-10, gymnasieskolans år 2 och gymnasiesärskola.

Helt anonyma svar

I de fall svaren är färre än 10 på en enhet (årskurs eller skola), så kommer de inte att redovisas enhetsvis, utan enbart ingå i en samman­ställning över helheten.

Ditt svar är helt anonymt.

Tack för din medverkan!

Länkarna kommer att fungera från vecka 8.