search
Sök
menu
Meny

Individuellt val, inför år 2 och 3

Välkommen till kursinformation om det individuella valet på kommunens gymnasieskolor.

Felmeddelande ikon

Driftmeddelande

På grund av driftsstörningar kan det för närvarande vara svårt att nå valwebben för individuella val.

Det individuella valet genomförs som ett samarbete mellan 3 av Jönköpings kommuns  gymnasieskolor. Du kan välja kurser på din egen gymnasieskola, men även på andra skolor. Några kurser genomförs till större del på distans, via webbaserad undervisning.

Kursutbudet

Här på sidan kommer vi, senast slutet av december, att lägga ut kursutbudet inför år 2 och år 3. Du väljer 100 poäng individuellt val. Det sker antingen som en 100-poängskurs eller som två 50-poängskurser. I utbudet ser du vilken skola som erbjuder kursen. Står det flera skolor beror det på antalet elever som söker kursen, var kursen går. Kursen kan ibland gå på flera skolor, vid stort antal sökande.

Välj i tid, och välj rätt kurs

På valwebben (länk nedan) markerar du både ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Vanligtvis får du den kurs du valt, men vid för få antal sökande startar inte kursen. Kurser som väljs av fler elever än antalet platser som erbjuds, kan komma att lottas.

Det är viktigt att du tar dig tid och gör ett rätt val från början. Om du inte gör ett val i rätt tid riskerar du att få ett minskat utbud av kurser att välja mellan. När du valt tillåts byten bara före kursstart eller om det finns synnerliga skäl för byte. Det är din rektor som beviljar byte av kurs.

Valperiod läsår 2017-2018

Valwebben är öppen mellan den 11 januari och den 8 februari 2017.

I mitten av vårterminen 2017 kommer du att få besked om ditt individuella val via den individuella studieplanen. Var noga med ditt val, för omval kan bara ske i undantagsfall.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din studie- och yrkesvägledare.

På valwebben beställer du dina inloggningsuppgifter och gör ditt val.

Uppgifterna skickas till den mailadress som är registrerad på din skolas elevexpedition. Kontakta elevexpeditionen på din skola om du inte anmält en mailadress eller om den som finns regisrerad inte gäller längre så uppdateras dina kontaktuppgifter.