search
Sök
menu
Meny

Individuellt val för elever på Erik Dahlbergsgymnasiet och Per Brahegymnasiet

Välkommen till kursinformation om det individuella valet Erik Dahlbergsgymnasiet och Per Brahegymnasiet.

Det individuella valet genomförs som ett samarbete mellan Erik Dahlbergsgymnasiet och Per Brahegymnasiet. Du kan välja kurser på din egen gymnasieskola, men även på partnerskolan.

Kursutbudet

Här på sidan hittar du kursutbudet inför årskurs 2 och 3. Du väljer 100 poäng individuellt val. Det sker antingen som en 100-poängskurs eller som två 50-poängskurser. Nytt för året är att beroende på vilket program och årskurs du går, är ditt individuella val lagt på ett långt lektionspass eller två kortare. På vissa kurser kan du välja antingen långt eller kort pass.

I utbudet ser du vilken skola som erbjuder kursen och om kursen går på långt eller kort pass. Står det båda skolorna beror det på antalet elever som söker kursen, var kursen genomförs. Kursen kan ibland gå på båda skolorna, vid stort antal sökande.

Välj i tid, och välj rätt kurs

På valwebben (länk nedan) markerar du både ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett
tredjehandsval. Vanligtvis får du den kurs du valt, men vid för få antal sökande startar inte kursen. Kurser som väljs av fler elever än antalet platser som erbjuds, kan komma att lottas.

Det är viktigt att du tar dig tid och gör ett rätt val från början. Om du inte gör ett val i rätt tid riskerar du att få ett minskat utbud av kurser att välja mellan. När du valt tillåts byten bara före kursstart eller om det finns synnerliga skäl för byte. Det är din rektor som beviljar byte av kurs.

På valwebben beställer du dina inloggningsuppgifter och gör ditt val.

Uppgifterna skickas till den mailadress som är registrerad på din skolas elevexpedition. Kontakta elevexpeditionen på din skola om du inte anmält en mailadress eller om den som finns registrerad inte gäller längre så uppdateras dina kontaktuppgifter.