search
Sök
menu
Meny

Aktivitetsansvar för dig som inte går på gymnasiet (16-20 år)

Varje kommun har aktivitetsansvar för dig som är 16-20 år och inte går i gymnasieskolan, även kallat KAA.

Kanske har du hoppat av skolan eller gjort ett avbrott? Målet är att ingen ungdom ska gå sysslolös på grund av avhopp från skolan.

I Jönköpings kommun har arbetsmarknadsavdelningen ett särskilt ansvar för detta. Där finns också en frivillig verksamhet "Ung Arena" som erbjuder stöd och vägledning.

Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och inte fullgjort utbildning på nationellt program, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Vill du bli kontaktad av KAA (kommunala aktivitetsansvaret)? Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss!

Kontaktuppgifter
User information


Kontakt

Tfn 036-10 51 70