search
Sök
menu
Meny

Kålgårdsskolan

Fyra elever framför Kålgårdsskolan

Kålgårdsskolan är en F-6 skola som ligger centralt belägen i Jönköping med närhet till natur, kultur och kommunikationer.

Tre elever i korridoren.

Kålgårdens skolområde består av en skola med drygt 200 elever. Skolan har fyra fritidshem, döv- & hörselklasser , tal- & kommunikationsklasser och en särskola/träningsskola som startar i augusti 2018.

Kålgårdsskolan ligger centralt i Jönköping med gångavstånd till både kultur och natur, såsom Rocksjön, stadsbiblioteket, kulturhuset Spira och Upptech. En kort bussresa bort ligger även populära idrottsanläggningar som Kinnarps Arena och Rosenlundsbadet.

Kålgårdsskolan kännetecknas av olikheter och att alla är lika mycket värda. 

Vi har elever som vill, kan och vågar pröva! Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för pedagogernas undervisning.

Lärande och utveckling sker i samspelet med varandra, bland såväl elever som personal. Våra elevgrupper har en bas som utgörs av ca 20 elever samt en proffessionell personal bestående av olika yrkeskompetenser som förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och specialpedagoger. Pedagogerna arbetar i arbetslag, utifrån sina ämnen och kompetenser: åk F-3 och åk 4-6

För närvarande har skolan två förstelärare; i svenska, matematik och matematik/engelska. Skolan jobbar med kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper enlig ett bestämt schema för att säkerställa att alla elever får rätt hjälp i rätt tid. Vi har en egen idrottshall i direkt anslutning till nuvarande skolbyggnad.

Läsårstider 2018/2019

Hösttermin: 2018-08-21 - 2018-12-21

Vårtermin:   2019-01-07 - 2019-06-14

Studiedagar: 28/9 - stängningsdag, skola och fritids är stängt.

                         21/11, 29/1, 18/3, 22/5

Lovdagar:      Höstlov v. 44, Sportlov v. 7, Påsklov v. 16.

                         31/5 och 7/6. 

Skolköket och Junior White Guide

Kålgårdsskolans matsal är med i topp över Sveriges bästa skolmåltider och har därför belönats med en plats i Junior White Guide. Det innebär att måltiderna är några av de 80 bästa i Sverige! Maten lagas från grunden och till det serveras ett fräscht salladsbord.

Förskoleklass-årskurs 3

Vi är ett gemensamt arbetslag från Förskoleklass- årskurs 3

För ökad måluppfyllelse i svenska lägger vi fokus på tidig läs-och skrivutveckling. Vi arbetar ASL-inspirerat (Att Skriva sig till Läsning) med datorer. Vi arbetar med ELK- En Läsande Klass och genrepedagogik. För att utveckla läsglädjen använder vi oss ofta av vårt fina mediatek. Vi har också nära till Stadsbiblioteket.

Vi lärare deltar i Statens matematiklyft som är en fortbildning i didaktik (vetenskapen om faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll). Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. I matematik arbetar vi mycket praktiskt när vi utnyttjar vår matematikverkstad.

Vi arbetar också med NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som är både ett förberett verktyg, en fortbildning och ett nätverk av pedagoger. Vi har tillgång till lådor med olika experiment – ett minilaboratorium att ta in i klassrummet.

Tal- & kommunikationsklass

I Jönköping finns en särskild verksamhet för elever med avvikande tal- och språkutveckling. Verksamheten finns på Kålgårdsskolan för åk F – 6 och på Ljungarumsskolan för åk 7 – 9.

Undervisningen sker i små grupper med hög personaltäthet. I Tal- och kommunikationsklasserna på Kålgårdsskolan finns specialpedagog, speciallärare, grundskollärare och logoped. Eleverna följer grundskolans läroplan.

I Tal- och kommunikationsklassen, Språket, går elever som har generell språkstörning av grav karaktär. Elever med denna funktionsnedsättning har stora svårigheter med:

  • Att uppfatta och förstå talat och skrivet språk
  • Att själva tala och bli förstådd av andra
  • Att använda språket rätt i olika kommunikativa och sociala situationer

För att få börja i Tal- och kommunikationsklasserna krävs utredning av psykolog och logoped samt bedömning av pedagog. Därefter kan en ansökan göras. En mottagningsgrupp, som består av specialpedagog, logoped och psykolog, tar ställning till om eleven kan erbjudas plats.

Kontakta oss

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Britt Edén-Heinonen

036-10 61 47

Länkar

Språkstörning, Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats

Dokument

Arbetssättt i Språk- och kommunikationsklassernaöppnas i nytt fönster (pdf, 13.3 kB)

Döv och hörselklasser

Kålgårdsskolan F-6 erbjuder en anpassad undervisning för elever med hörselnedsättning. Vi undervisar i små grupper med individanpassning och hög personaltäthet.

Här erbjuder vi små undervisningsgrupper med individanpassning med hög personaltäthet. Vi erbjuder tvåspråkig undervisning på svenska och teckenspråk, vilket ger eleverna möjlighet att välja språk.

Vi har personal med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Undervisningen följer Läroplanen för grundskolan, LGR 11, med tillägg för ämnet teckenspråk enligt beslut från Skolverket. Lokalerna är akustiksanerade och har hörselteknisk utrustning.

På Kålgårdsskolan erbjuder vi fritidshem med teckenspråkig personal.

Döv- och hörselklasserna samarbetar med skolans övriga verksamhet.

Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information.

Titel

Namn och e-post

Telefon

Döv- och hörselklasserna


036-10 76 75

Specialpedagog med inriktning hörsel

Camilla Malmsten

036-10 29 26

Rektor

Louise Hultman

036-10 73 36

 

Särskola/träningsskola

I augusti 2018 öppnar vi en Resursskola/träningsskola på Kålgårdsskolan.

Kontakta oss

Adress
Kålgårdsskolan
Stenhuggargatan 23
553 23 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Louise Hultman

036-10 73 36

Biträdande rektor

Lotta Lagö

036-10 26 18

Biträdande rektor Särskilda enheten

Harald Filipsson Forsanker

036-10 21 32

Specialpedagog

Agneta Nordén

036-10 21 36

Specialpedagog Särskilda enheten

Marianne Oscarsson

036-10 20 62

Skolsköterska

Camilla Ståhl

036-10 70 68

Skolkurator

Caroline Lindén

036-10 75 91

Skoladministratör

Ann-Louise Wilander

036-10 81 48


Avdelning

Telefon

Fritidshem Epsilon/Pegasus

036-10 71 44

Fritidshem Universum

036-10 64 38

Fritidshem Galaxen

036-10 71 04

Förskoleklass/ åk 1-3

036-10 71 88

Personalarbetsrum åk 4-6

036-10 26 81

Tal - och Kommunikationsklasser

036-10 78 95

Döv - och Hörselklasser

036-10 76 75

Särskolan

036-10 22 10

Köket

036-10 29 33