search
Sök
menu
Meny

Förskoleklass

Två pojkar

Förskoleklassen är en frivillig del av skolan. I förskoleklassen finns det en plats reserverad på en skola så nära bostaden som möjligt.

Jönköpings kommun erbjuder ditt barn plats fr.o.m. hösten, det år barnet fyller sex år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum, i alla skolformer.

Plats i förskoleklass ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. I Jönköpings kommun finns platsen på den grundskola där man har skolår 1 (utifrån upptagningsområde). Du har möjlighet att välja en annan skola, vilket erbjuds i mån av plats - barnen i skolans upptagningsområde har alltid företräde.

I januari skickar skolan ut ett brev, där man välkomnar barnet till förskoleklassen. Samtidigt ber vi föräldrarna bekräfta om man vill ha en plats för sitt barn.

Inför förskoleklassen besöker barnen skolan, och får sedan i sin tur besök av sina blivande lärare.

Verksamheten i förskoleklassen är undervisning i samma mening som i andra skolformer. Det omfattar minst 525 timmar per läsår (4 timmar/dag) och följer läsårets tider. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Eleverna i förskoleklassen omfattas av samma service som grundskolans elever när det gäller bl.a. maten i skolan, skolskjuts och skolhälsa.


Foto: Smålandsbilder