search
Sök
menu
Meny

Försäkringar i förskola och skola

Alla barn och elever i kommunala förskolor och skolor är försäkrade vid olycksfall. Även vid stöld eller skada av personliga tillhörigheter finns möjlighet till ersättning genom kommunens försäkring.

Olycksfallsförsäkring

Jönköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring i Protector för samtliga barn och elever i kommunens förskolor, familjedaghem, grundskolor, särskolor och gymnasieskolor samt för heltidsstuderande elever i kommunal vuxenutbildning.

Ett försäkringsbesked finns länkat längst ner här på sidan. I försäkringsbeskedet beskrivs villkoren för försäkringen och hur man gör när en skada inträffat.

För anmälan om olycksfall – fyll i skadeanmälningsblankett på Protectors webbplats. Länk finns längre ned på sidan.

Ersättning när personliga tillhörigheter stulits eller skadats

Om personliga tillhörigheter som måste medföras till skolan, blir stulna eller skadade under skoltid, finns det möjlighet att ansöka om ersättning från utbildningsförvaltningen upp till självriskbeloppet i en normal hemförsäkring.

Om glasögon skadas under t.ex. en idrottslektion, finns det också möjlighet att ansöka om ett bidrag.

För stulna eller skadade mobiltelefoner, plånböcker, spelkonsoler eller andra stöldbegärliga tillhörigheter utgår ingen ersättning.

Fyll i skadeanmälan, se länk nedan, och lämna sedan blanketten till rektor eller förskolechef för yttrande och underskrift.

Ersättningsskyldighet vid skadegörelse

Inom kommunens skolor sker varje år skadegörelse i olika former. Den som avsiktligt eller av vårdslöshet orsakar skada får själv betala kostnaden för att laga eller ersätta det som förstörts.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00