search
Sök
menu
Meny

Tenhults familjecentral och öppna förskola

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-5 år. Vår verksamhet finns på Tenhults vårdcentral.

På familjecentralen finns barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola som arbetar i samverkan. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, föräldracaféer och föräldragrupper under graviditet och barnets första fem år. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-5 år. Här har du och ditt barn möjlighet att få träffa andra föräldrar och barn. Vi har sångstund, skapande verksamhet, fri lek och fikastund.

Öppna förskolans verksamhet skapar vi tillsammans med dig som förälder och du ansvarar för ditt barn. Du och ditt barn skall vara fria från infektioner när ni kommer till öppna förskolan. Tänk på varandra.

Välkommen! 

Öppettider Tenhult

Dag

Tid

Ålder/aktivitet

Måndag

Stängt


Tisdag

10.00-12.00

0-18 mån

Onsdag

9.00-12.00

0-5 år

Torsdag

10.00-12.00

0-12 mån, babysång/rytmik

Fredag

Stängt


 

Aktuellt på öppna förskolan

Text

Babygrupp 0-18 månBabygrupp på tisdagar kl 10.00-12.00

Augusti

22

Välkomna


29

BVC-sömn

September

5

"Första tiden- när barnet är fött"


1219

Vi gör hand och fotavtryck i gips


26

Hälsovecka i kommunen, Barnvagnspromenad

Oktober

3

Glädje- Beröring- Utveckling


10

Vägledande samspel


17

Språk & Samspel


24

BVC- matprat


31

NTF pratar om "Barn i bil"

November

7

"Lär känna din kropp" KHV


14

BVC- sömn


21

Barnkonventionen- vad är det?


28

BVC- infektioner

December

5

BVC- matprat


12

Luciafirande


19

Julavslutning

Babyrytmik 0-12 månader

Vi sjunger, ramsar och rör oss till musik. Att uppleva musik, rytm, rörelse och närhet ger ditt barn massor av positiva sinnesupplevelser!

Vi startar med sången straxt efter tio och håller på ca. 30 min.
Sen finns det fika till självkostnadspris.

Välkomna!

Första hjälpen - kurs

Innehåll

 • Samhällets olycks- och skadebild
 • Förebygga olycksfall
 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Stoppa blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Fallolyckor
 • Organisera och handla på en olycksplats
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Kursen omfattar 2 utbildningskvällar, man måste kunna gå båda kvällarna.
Korta teoripass varvas med praktiska övningar.

NY KURS HÖSTEN 2017: Onsdag 20/9 och 27/9

Plats: Öppna förskolan

Kostnad: 50 kr betalas vid första kurstillfället, fika ingår

Bindande anmälan till Ulrika på öppna förskolan
Tfn 036-10 34 42 eller ulrika.johansson1@jonkoping.se

Kuratorn

Att vara småbarnsförälder innebär ett stort ansvar och kan ibland vara svårt. Kuratorn på familjecentralen kan ge stöd t.ex. i form av enskilda samtal.

Det kan handla om:

 • Stöd i föräldrarollen
 • Någon att prata med vid frågor om föräldraskap eller livssituationen som förälder
 • Relationsproblem
 • Gränssättning och uppfostran
 • Frågor om vart man ska vända sig i olika situationer
 • Stöd i kontakten med olika myndigheter
 • Anknytning

Samtalen kan ske både på familjecentralen eller i form av hembesök.

Det erbjuds olika grupper på de olika familjecentralerna. Det kan vara grupper för adoptivföräldrar, ensamstående föräldrar, unga föräldrar m.m.

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Föräldragrupp i Vägledande samspel

Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande föräldraprogram som utgår den unika relation du och ditt barn har.

Du som är förälder har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i en föräldragrupp. Utifrån 8 teman utforskar vi tillsammans föräldraskapet och pratar om det som kan stärka dig som förälder i samspelet med ditt barn. Vi träffas vid 6-8 tillfällen.

Mer information om föräldraprogrammet Vägledande samspel hittar du under länken nedan. Där finns också aktuella kursstartdatum.

Föräldragrupp i Komet

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn som har mycket bråk och konfliker. Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år.

Spädbarnsmassage

Vid fem tillfällen får du lära dig att ge ditt barn massage i lugn och avslappnande miljö.

Plats: öppna förskolan

Onsdagar kl.13.30-14.30

Kostnad: 100 kr för alla fem gångerna.
Det ingår häfte, olja ,frukt och dryck

Anmälan görs på Familjecentralen eller till Ulrika
Tfn 036-10 34 42

Vägledande samspel

Vägledande samspel har som målsättning att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen. Du har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i föräldragrupp på din familjecentral.

Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldaskap.

Gruppen träffas vid 7 tillfällen, två timmar varje gång.
Fika till självkostnadspris.

För mer information och/eller anmälan kontakta:
Lotta Tranell- Wendel, Kurator tfn 036-102904
eller via din BHV-sjuksköterska.

Höstens grupper vägledande samspel planeras att starta i augusti och oktober

Plats: Tenhults familjecentral

Startdatum:

Tid: 9.15 - 11.15

Kontakt