search
Sök
menu
Meny

Utsedda till att bli en Global kommun

Logotyp med text "Globala JKPG" tillsammans med en destinationsmarkör som innehåller en ring som skiftar i olika färger.

Under 2019 är Jönköpings kommun med i ett samarbetsprojekt med biståndsmyndigheten Sida för att bli en Global kommun, Globala JKPG. Genom detta vill vi inspirera till att tänka globalt och agera lokalt för ett hållbart samhälle.

Som Global kommun kommer vi anordna aktiviteter med de Globala målen i fokus under 2019. Det är ett sätt att öka kunskapen om och intresset för hur vi alla kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Ett särskilt fokus kring detta blir det runt vecka 40 med bland annat utställningar, föreläsningar, diskussioner och uppträdanden.

Kommunernas viktiga roll för att uppnå FN:s Globala mål

För fyra år sedan enades världens ledare om att anta de Globala målen på FN:s toppmöte i New York. Om elva år ska målen vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt. Sveriges kommuner har en viktig roll i detta arbete och vi vill ta vårt ansvar.

– Samarbetsprojektet Globala JKPG gör det möjligt för oss som kommun att engagera flera aktörer kring hållbarhetsfrågor, både internt och externt. Det är viktigt att medborgare känner ett engagemang på lokal nivå för att kunna påverka globalt, säger Johan Fritz, kommundirektör Jönköpings kommun.

De Globala målen bidrar till livsstilsförändringar

De 17 Globala målen ska tillsammans utrota fattigdom och skapa jämlika, miljömässigt hållbara och fredliga samhällen. Målen gäller alla och hänger tydligt ihop. Intresset för frågorna har visat sig vara stort. Så många som 8 av 10 svenskar gjorde i fjol livsstilsförändringar eller andra handlingar för att bidra till fattiga länders utveckling, enligt Sidas årliga opinionsundersökning.

Publicerad: 2019-04-10 09.44