search
Sök
menu
Meny

Stort intresse från föreningar att samverka med kommunen

Gruppdiskussioner runt ett bord i skolmatsal.

Många engagerade sig den 6 februari när kommunen bjöd in till hearing.

Massor av idéer, tankar, synpunkter, visioner om hur kommunen och föreningar kan jobba ännu bättre tillsammans kom fram när kommunen bjöd in till hearing. Cirka 200 personer ville vara med och bidra.

Jönköpings kommun och den ideella sektorn, bestående av föreningar och ideella organisationer, jobbar redan idag tätt tillsammans. Nu vill kommunen utveckla samarbetet och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att möta gemensamma utmaningar.

– Det är fantastiskt roligt och inspirerande att se alla som är här. Det är när vi möts i dialog som vi kan bli ännu bättre i vårt samarbete på den plats där vi bor och verkar, säger Ann-Mari Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, i inledningen av hearingen.

Dan Ahnberg från studieförbundet Bilda tillsammans med Benitha Josefsson som representerade KFUM, Röda Korset samt Nätverket för flyktingstöd tillsammans med Ingvar Edeborn, Huskvarna FF berättade hur de upplever samverkan med kommunen från den ideella sektorn. Gemensamt var behovet av att tänka långsiktigt, tydlighet och ömsesidig respekt.

Under hearingen samtalade och diskuterade deltagarna om nuläge, framåtblick och förslag på åtgärder. Allt för att samla in så mycket kunskap som möjligt att ta med in i det kommande arbetet.

Erfarenheter från Örebro

Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro, var inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter av ett liknande arbete som genomförts i Örebro kommun. Jönköping och Örebro liknar varandra, både vad gäller storleken på kommun och det rika föreningslivet.

– Resultatet av den överenskommelseprocess vi har genomfört i Örebro handlar om att vi har identifierat och tydliggjort vad kommunen ansvarar för och vad civilsamhället ansvarar för, vi har kommit överens om förutsättningarna för att samarbeta. Det har till exempel inneburit att skapa tydliga kontaktvägar med varandra, att ha långsiktiga relationer med varandra där avtal och projekt inte blir för korta, säger Lennart Bondeson. 

Publicerad: 2018-02-09 12.15