search
Sök
menu
Meny

Stora möjligheter att påverka ger nöjda brukare

Gullan som arbetar som undersköterska lägger armen om en vårdtagare

Äldre i Jönköpings kommun är nöjda med omsorgen inom hemtjänst och särskilt boende. Det framgår i resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning för äldreomsorgen.

– Det gör mig både stolt och glad att vi i Jönköpings kommun lyckats så bra med att skapa nöjda medborgare i våra särskilda boenden och hemtjänst. Med tanke på den åldrande befolkningen behöver vi ständigt förbättra verksamheten och anpassa våra arbetssätt inför framtiden. Vi vill ju fortsätta ha nöjda medborgare, säger Camilla Johansson, äldreomsorgschef.

När det kommer till den enskildes rätt att styra över sitt eget liv, är det många som är väldigt nöjda här i Jönköpings kommun, enligt undersökningen. På frågan om att kunna påverka när personalen ska komma är exempelvis resultatet hela tio procentenheter bätte än rikssnittet.

– Vi har aktivt jobbat med att våra äldre ska vara mer delaktiga och få större möjligheter att påverka. Det har vi gjort på olika sätt i flera delar av verksamheten, berättar Camilla Johansson.

Fortsatt nöjda medborgare

I årets brukarundersökning redovisas inte några stora förändringar från föregående år. Som tidigare är medborgarna förhållandevis nöjda med det stöd som de får av kommunens särskilda boenden och hemtjänst och 98 procent tycker de får ett bra bemötande av personalen. Men det goda helhetsresultatet till trots är det viktigt att reflektera kring de områden där värdet inte är lika högt som vid tidigare undersökningar. I undersökningen upplever de äldre att personalen inte lika ofta kommer i tid inom hemtjänsten och de som bor på äldreboende har gett lägre omdöme på matupplevelsen i jämförelse med förra året.

– Här finns möjlighet till reflektion och förbättring och det arbetet tar vid nu i planeringen för kommande år, säger Camilla Johansson.

Vill du läsa hela brukarundersökningen från 2017 hittar du den nedan.

Publicerad: 2017-11-15 09.30