search
Sök
menu
Meny

Satsning på föreningar på kommunens landsbygd

Hus ute på landsbygden.

Föreningar som vill göra särskilda satsningar, investeringar och projekt kan nu söka stöd.  Kravet är att de på något sätt involverar människor eller aktiviteter ute på landsbygderna.

Det är främst föreningar som är aktiva ute på landsbygderna som kan söka stöd, men vissa undantag kan göras. Föreningar i tätort kan söka stöd om insatsen på ett tydligt sätt inkluderar människor eller aktiviteter i landsbygderna. Stödet ges inte till löpande ordinarie verksamheter, så som aktivitetsbidrag.

Tanken bakom satsningen är att utveckla mötesplatserna ute på landsbygderna. Det kan vara allt ifrån idrottslag till hembygdsföreningar. Dessa mötesplatser är viktiga grundpelare för en god folkhälsa i kommunen.

Särskilda insatser prioriteras

Vid behov av prioritering ska stöd ges till insatser som gynnar perspektiv kring jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Detta görs för att främja mötesplatser där människor med olika åldrar, bakgrund och sysselsättning träffas. Stödet kan gå till olika typer av investeringar – allt ifrån restaurering av föreningslokaler till att skapa ett evenemang där människor kan träffas och umgås.

Följ länken nedan för att läsa mer om hur din förening kan gå tillväga vid ansökan om stöd.

Publicerad: 2018-06-19 13.36