search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset för vård av ängs- och betesmarker

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson delar ut naturvårdspriset till Marita och Weine Fridell.

Jönköpings kommuns naturvårdspris 2018 delades idag ut till Marita och Weine Fridell för deras vård av ängs- och betesmarker och kulturminnesvård vid gården Lilla Björkudden vid Ylens östra sida i Lekeryd socken.

Tårta som det står Naturvårdspriset 2018 på.

Motiveringen lyder:

"Marita och Weine Fridell, vid sjön Ylens östra sida, Lekeryd, gör stora insatser för naturvården på sin ekologiska gård Lilla Björkudden där de har 40 ha betesmarker som betas av får och nöt, och en slåtteräng. De har också engagerat sig i kulturminnesvård av gamla byggnader bland annat i form av restaurering av en gammal ängslada, från början av 1700-talet,  på den egna marken. "

Jönköpings kommun delar varje år ut ett naturvårdspris. Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Publicerad: 2018-06-21 12.18