search
Sök
menu
Meny

Goda resultat i Jönköpings kommuns grundskolor

Nu har betygen för vårterminen i årskurs 9 för eleverna i Jönköpings kommuns skolor sammanställts. Vårens betygsresultat visar på en förbättring av betygen för eleverna i årskurs 9 i Jönköpings kommuns skolor.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna har höjts från 230 till 234 år 2018. Andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet har ökat till 86% jämfört med 83% förra året.

Flera av kommunens grundskolor har på ett mycket positivt sätt förbättrat sina resultat däribland Ljungarum, Rosenlund och Stadsgårdsskolan. Även Alfred Dalinskolan visar på positiva resultat och har ökat andelen behöriga med 12 %.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över resultaten som visar på ett fantastiskt arbete av våra chefer och medarbetare. Ett resultat som vi inte hade haft utan det medvetna och systematiska arbete
som sker och pågår på våra skolor, säger Sara Johansson, tf. grundskolechef.

Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar även det från 81 % förra året till 84% i år.

– Våra slutliga resultat i årskurs 9 är resultatet av hela förskolans och grundskolans arbete, från årskurs 1 till 9, där ett gott slutresultat inte kan uppnås utan ett gott arbete från början och hela vägen, säger Sara.

Publicerad: 2018-06-21 11.46