search
Sök
menu
Meny

Ekosystemtjänster – gratis är gott!

Trädstam med en skylt om ekosystemtjänster. 

Skyltar som lockar att lära sig mer om naturens gratistjänster.

Naturen är som balsam för själen säger vi ibland. Faktum är att det är sant att grönområden är bra för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Utöver att det är skönt eller vackert att vistas i en park så gör växterna ett ovärderligt jobb för oss, helt osynligt och alldeles gratis. 

Träden jämnar ut temperaturen och rengör luften genom att binda damm och partiklar. På en gata med träd är det 70 procent mindre luftföroreningar, enligt fakta från Naturvårdsverket. Vidare dämpar buskar buller och gräsmattor infiltrerar regnvatten vilket är bra ur översvämningssynpunkt. Vattnets långsamma nedsippring genom jorden gör även att vattnet kan renas från tungmetaller. Inte så dumt, eller hur?

I Rådhusparken och John Bauers park finns just nu färglada skyltar uppsatta på olika växter och föremål. Skyltarna som Stadsbyggnadskontoret står bakom, undervisar på ett underfundigt vis om begreppet ekosystemtjänster och ska locka till kommunens webb där det finns mer information.

– Kampanjen är ett stadsmiljöprojekt som vi hoppas ska bidra till en ökad medvetenhet om naturens närvaro i staden och vilken nytta vi har av grönområden i tätorterna, säger Åsa Lindblom som jobbar som översiktplanerare.

Befolkningen växer och allt fler vill bo i städer i framtiden. När nya bostäder planeras och byggs är det viktigt med kunskap om de ekosystemtjänster som gröna områden försörjer staden med.

– Nybyggnation och förtätning bör ske på ett klokt sett så att antalet ekosystemtjänster snarare ökar än minskar i staden fortsätter Åsa Lindblom.

Men den inverkan som växtlighet har på vår atmosfär, djurliv och hälsa kan inte köpas eller tas för given. Jönköpings kommun har gjort en kartläggning av de ekosystemtjänster som finns i stadsmiljön för att i bland annat samhällsbyggandet kunna bevara nyttan med ekosystemtjänster när man bygger nytt. Kartläggningen visar olika ekosystemtjänsters betydelse för t.ex. dagvattenrening, skyfall och friluftsliv. Här finns också förslag på åtgärder som kan förstärka de ekologiska nätverken för att förbättra förutsättningarna för djur och växter.

Är du nyfiken på att läsa mer om ekosystemtjänster i Jönköpings kommun följ länken nedan till vår webbsida.

Publicerad: 2018-06-19 15.54