search
Sök
menu
Meny

Därför är 40 det nya 50

40 är det nya 50

Vi börjar veckan med att påminna om de nya hastighetsgränserna i stan. Många känner till dem, men alla följer dem inte - än.

Varför-logga

Varför är maxhastigheten 40 km/tim i centrala Jönköping?

För några år sedan gjorde vi en översyn av hastighetsgränserna både i centrala Jönköping och andra tätorter i kommunen. Detta grundade sig på ett riksdagsbeslut om att se över hastigheterna för att framförallt minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter - det vill säga gående, cyklister och mopedister. Vid denna översyn sänktes hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på de flesta gatorna och vägarna i kommunens tätorter.

En sänkning med tio kilometer i timmen kan innebära skillnaden mellan liv och död vid en bilolycka. Förutom stor betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får bidrar sänkt hastighet till mindre buller och minskade utsläpp.

Därför gäller hastigheten till 40 km/timmen på de flesta vägarna i Jönköping.

Publicerad: 2019-09-09 10.29